محصولات پيشنهادی:   

طرح تولید صیفی‌جات گلخانه‌ای

  • ۰ ۰
  • (دریافـت ۰ ستـاره)
  • ۲۲ارديبهشت۱۳۹۲
  • ۸۷۴

نرخ بالاي رشد جمعيت از يك سو و كاهش وسعت اراضي حاصلخيز به دليل توسعه روزافزون شهرها و مناطق صنعتي از سوي ديگر، ضرورت استفاده بهينه از امكانات موجود را بيش از پيش مينمايد. بطور كلي افزايش توليد محصولات كشاورزي به دو طريق ميسر ميباشد ، يكي از طريق افزايش سطح زير كشت و ديگري افزايش عملكرد محصول در واحد سطح. روش اول بنابر دلايل فوقالذكر قابل اجرا نيست، لذا بايستي با استفاده از تكنولوژيهاي جديد نسبت به افزايش ميزان توليد در واحد سطح اقدام نمود. توليد صيفيجات گلخانه اي يكي از مصاديق توليد بيشتر در سطح كمتر ميباشد.

يكي از محصولاتي كه در كشت گلخانهاي صيفيجات مورد توجه قرار گرفته است، خيار تيريپلوئيد ميباشد كه هر بوته آن در يك دوره كشت به طور متوسط بيش از بيست و دو كيلو گرم محصول توليد مينمايد. بذر اين خيار هيبريد بوده و خيار حاصله پارتنوكارپ ( بدون تخم ) و قلمي خواهد بود. به دليل مسدود بودن محيط ، كنترل شرايط اقليمي از قبيل دما و رطوبت و همچنين آفات و امراض به راحتي مقدور بوده و دوره رشد محصول حدود شش ماه به طول ميانجامد. در اين دوره محصول هر سه روز يك بار قابل چيدن است.
دسـته بنـدی   » طرح‌ كسب و كار کشاورزی

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ