محصولات پيشنهادی:   

راهكارهاي فروش بيمه هاي زندگي درايران با تأكيد بر مهارت ها و تجربيات

  • ۰ ۰
  • (دریافـت ۰ ستـاره)
  • ۲۰ارديبهشت۱۳۹۴
  • ۳۳۰

زمينه تلاش و پويايي در بازار ناشناخته ، پرانرژي ، ثروت زا و سرشار از مشتريان بالقوه بيمه در ايران به ويژ ه بيمه هاي زندگي بوجود آمده است ولي مستلزم داشتن محصولات جديد، نوين و فروشندگان حرفه اي است . فروش حرفه اي بيمه زندگي در بازار رقابتي با فروش برخي از بيمه هاي اجباري در بازار انحصاري كه گاه ي همرا ه با ايجاد روابط غيرحرفه اي است ، كاملا متفاوت است . در بازاريابي بيمه هاي زندگي به مردم دانش يا كالا فروخته نمي شود برعكس فروشندگا ن بيم ه نام ه شو ر واشتياق واميدواري به آينده را ميفروشند و اين هنري است كه تنها دراين رشته بيمه ديده ميشو د و رمز موفقيت حرفه اي هاست .
دسـته بنـدی   » مقالات مدیریت

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ