محصولات پيشنهادی:   

ارتباطات مشاركتي براي گسترش بازار بيمه هاي زندگي

  • ۰ ۰
  • (دریافـت ۰ ستـاره)
  • ۱۷ارديبهشت۱۳۹۴
  • ۳۴۹

سهم بيمه هاي زندگي در بازار بيمه ايران درچند سال اخير از 10 درصد فراتر نرفته است در حاليكه ميانگين سهم بيمه هاي زندگي درپرتفوي كشورهاي مختلف در حال توسعه متفاوت بوده است. در تركيه حدود 14 درصد در كره جنوبي 70 درصد در اروپا 60 درصد در كشورهاي پيشرفته اي چون آمريكا حدود 45 درصد ودرژاپن 78 درصداست. اين تفاوت درحالي است كه نگراني از آينده در ايران در سطح بالاتري از كشورهاي مذكور است. اماتحرك كم متوليان صنعت بيمه واطلاع رساني ناكافي ازيك سو و لحاظ نكردن تحولات اقتصادي در بيمه هاي زندگي از سوي ديگرسبب شده است كه اين پديده جايگاه خود را در جامعه پيدا نكند .
دسـته بنـدی   » مقالات مدیریت

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ