محصولات پيشنهادی:   

تاثير شاخص هاي اجتماعي و فرهنگي بر بيمه زندگي

  • ۰ ۰
  • (دریافـت ۰ ستـاره)
  • ۲۹بهمن۱۳۹۳
  • ۴۳۲

در سال هاي اخير دولت جمهوري اسلامي ايران سياست خصوصي سازي را در بخش بيمه آغاز كرده و شركت هاي بيمه خصوصي همگام با بخش دولتي در بازار بيمه فعاليت مي كنند.در ميان انواع بيمه، بيمه عمر به اين علت كه پوشش خود را مستقيما متوجه انسان مي نمايد از اهميت ويژه اي برخوردارمي باشد، زيرا منابع انساني در توسعه هر كشور نقش اساسي دارد.هر عضو جامعه با خريد بيمه عمر مي تواند سرمايه قابل ملاحظه اي را براي آينده خود و خانواده اش پس انداز كندتا در شرايط سخت زندگي ضمن كمك به او آرامش روحي را نيز تامين نمايد.تاثير مهم شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بيمه عمر براي خانواده ها در بعد كلان نيز اهميت خاصي دارد. هدف اين مقاله بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي نظير جمعيت ،جمعيت فعال،تحصيلات، جنسيت بر خريد بيمه عمر در ايران و تحليل در مورد رفتار تقاضاي بيمه عمر مي باشد. سپس با توجه به مسائل بومي و شرايط بازار بيمه در كشور ، سعي ميشود تا راهكارهاي گسترش بيمه عمر و انواع جديدي از آن ارائه شود.در اين پژوهش ابتدا استان هاي كشور بر اساس حق بيمه عمر طبقه بندي شده وپس از آن شاخصهاي اجتماعي و فرهنگي استان هاي منتخب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند.
دسـته بنـدی   » مقالات مدیریت

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ