محصولات پيشنهادی:   

روشهاي ترويج و توسعه بيمه هاي زندگي

  • ۰ ۰
  • (دریافـت ۰ ستـاره)
  • ۲۹بهمن۱۳۹۳
  • ۵۱۸

امروزه يكي از چالش هاي اساسي فراروي صنعت بيمه پايين بودن فروش بيمه هاي عمر درايران مي باشد. مقايسه نشان مي دهد كه متوسط سهم بيمه هاي عمر درجهان نسبت به كل بيمه ها در سال 2007 نزديك 59 درصد بوده درحالي كه اين سهم در ايران كمتر از 6 درصد بوده است كه نشان دهنده وضعيت نامساعد بيمه هاي عمر در كشور مي باشد. تغيير در عوامل متعددي چون اقتصاد جامعه، فرهنگ بيمه، شبكه فروش، ابزارهاي بازاريابي و غيره به صورت مثبت و منفي، رشد بيمه هاي عمر و فروش آن را تحت تأثير قرار مي دهند. در اين مقاله تعدادي از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه بيمه هاي عمر بررسي شده است.
دسـته بنـدی   » مقالات مدیریت

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ