محصولات پيشنهادی:   

آسيب شناسي بازاريابي و فروش بيمه هاي زندگي

  • ۰ ۰
  • (دریافـت ۰ ستـاره)
  • ۲۹بهمن۱۳۹۳
  • ۴۵۳

افراد براي جبران خسارت ناشي از خطرات محتملي كه جان و مال آنها و يا جان و مال ديگران مرتبط با آنها ( ناشي از مسئوليت فرد ) را تهديد مي كند راهكارهاي متفاوتي در پيش ميگيرند : 1) به هر دليل ، كه عمدتا اعتقاد به تقدير و شانس و اقبال است ، هيچ اقدامي نمي كنند . در واقع جبران خسارت را خود بر عهده مي گيرند . 2) تلاش مي كنند تا جائي كه ممكن است از وقوع خطر احتراز كنند . مثلا در رانندگي كمال دقت را به خرج مي دهند و يا كارگاه و كارخانه خود را به انواع وسائل ايمني و پيشگيري از خطر مجهز مي سازند 3) جبران اين خسارت هاي محتمل الوقوع را به ديگران منتقل مي كنند ( بيمه ) انتخاب هر يك از راهكارهاي فوق الذكر مستلزم هزينه است . كداميك هزينه كمتري دارد و به فرد آرامش و امنيت خاطر بيشتري مي دهد ، از آنجا كه بيمه گري در واقع سازماندهي نوعي تعاون براي جبران خسارت است با راه حل سوم ديگران را در تامين منابع براي جبران خسارت خود شريك مي‌سازيم . البته كاربرد همزمان راه حل سوم نيز به كاهش حق بيمه منجر مي شود.
دسـته بنـدی   » مقالات مدیریت

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ