محصولات پيشنهادی:   

اصل مقاله تکنيک تحليل پوششي داده‌ها روش DEA

  • ۲ ۰
  • (دریافـت ۱۰ ستـاره)
  • ۲۶فروردين۱۳۹۳
  • ۱۰۴۴

رایــگـان

دانـلــود
پيدايش تکنيک DEA به کار فارل به سال ۱۹۵۷ برمي‌گردد. فارل با استفاده از روشي همانند اندازه گيري کارايي در مباحث مهندسي ، به اندازه گيري کارايي براي واحد توليدي اقدام کرد.موردي که فارل براي اندازه گيري کارايي مد نظر قرار داد شامل يک ورودي و يک خروجي بود. آبراهام چارنز ، ويليام کوپر و ادوارد رودز ديدگاه فارل را توسعه دادند و الگويي را ارايه کردند که توانايي اندازه گيري کارايي با چندين ورودي و خروجي را داشت . اين الگو ،تحت عنوان تحليل پوششي داده ها ،نام گرفت و اول بار ،در رساله دکتراي ادوارد رودز و به راهنمائي کوپر در سال ۱۹۷۶ ،در دانشگاه کارنگي مورد استفاده قرار گرفت. نسخه اصل اين مقالات کمياب در سايت پارس‌ تدير براي دانلود قرار گرفته است: The measurment of productive efficiency; By M. J. Farrell Some models for estimating thechnical and scale inefficiency in DEA; Banker, Charnes and Cooper Measuring the efficiency of decision making units; Charnes, Cooper and Rhodes
دسـته بنـدی   » مطالب كمكی تهيه پايان نامه

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ