محصولات پيشنهادی:   

اثربخشي دوره‌هاي آموزشي مربوط به اموزش کارکنان

  • ۱ ۰
  • (دریافـت ۰ ستـاره)
  • ۱۵مرداد۱۳۹۲
  • ۱۱۱۱

بررسي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي مربوط به اموزش کارکنان
دسـته بنـدی   » پایان نامه کارشناسی ارشد

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ