محصولات پيشنهادی:   

ارائۀ الگوی مناسب گردش شغلی کارآمد برای آموزش و توسعۀ منابع انسانی

  • ۳ ۲
  • (دریافـت ۳ ستـاره)
  • ۱۵مرداد۱۳۹۲
  • ۱۲۵۹

ارائۀ الگوی مناسب گردش شغلی کارآمد برای آموزش و توسعۀ منابع انسانی
دسـته بنـدی   » پایان نامه کارشناسی ارشد

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ