محصولات پيشنهادی:   

مزایای اجرا و پیاده سازی و بررسی اثر بخشی سامانه های حسابداری تعهدی در دانشگاه

  • ۱ ۰
  • (دریافـت ۳ ستـاره)
  • ۱۵مرداد۱۳۹۲
  • ۱۰۱۱

مزایای اجرا و پیاده سازی و بررسی اثر بخشی ,سامانه های, حسابداری تعهدی
دسـته بنـدی   » پایان نامه کارشناسی ارشد

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ