محصولات پيشنهادی:   

نقش فعاليت هاي تشويقي و ترويجي در افزايش فروش محصولات مصرفی

  • ۱ ۰
  • (دریافـت ۰ ستـاره)
  • ۰۲تير۱۳۹۲
  • ۱۰۹۹

بررسي نقش فعاليت هاي تشويقي و ترويجي در افزايش فروش محصولات مصرفی
دسـته بنـدی   » پایان نامه کارشناسی ارشد

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ