محصولات پيشنهادی:   

بکار گیری مدل غیر خطی تحلیل پوششی دادها دربانک تجارت منطقه شرق استان تهران

  • ۱ ۱
  • (دریافـت ۰ ستـاره)
  • ۳۰خرداد۱۳۹۲
  • ۹۶۲

بکار گیری مدل غیر خطی تحلیل پوششی دادها دربانک تجارت منطقه شرق استان تهران
دسـته بنـدی   » پایان نامه کارشناسی ارشد

معرفی محصول به گوگل پلاس
- به این محصول در گوگل پلاس امتیاز دهید!

نوع فايل :


هنـوز نظـری داده نشـده اسـت...

پـاسـخ