محصولات پيشنهادی:   

آموزش نرم افزار matlab

دوره آموزشي نرم افزار مطلب براي همه  رشته هاي علوم مهندسی ،انسانی،پایه و پزشکی 

بخش اول:

این بخش شامل موارد زیر می باشد:

 آشنایی با مطلب
 تحلیل داده ها برای اکسل با مطلب
 الگوریتم های توسعه C++,C با مطلب
 تحلیل های آمارهای  با مطلب
 مقدمه ای بر بهینه سازی محصولات با مطلب
 برنامه پیاده سازی با مطلب
 مطلب و  پردازش سیگنال
 پردازش تصویر با استفاده از مطلب
 تحلیل اطلاعات با مطلب
استفاده از مطلب در توسعه محصولات
 مطلب برای دانشمندان

 

بخش دوم:

 الگوریتم تجارت با مطلب برای برنامه های کاربردی مالی
 پیاده سازی برنامه ها با مطلب
 ارزیابی جي کد و  استفاده مجدد جی کد
 پردازش تصویر با مطلب
 تحلیل داده ها با مطلب
 تحلیل داده ها با آمار و منحنی Toolbox
 اتصال نرم افزار مطلب به وب سایت
اتصال مطلب به دات نت و جاوا و اکسل
 توسعه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل سیستم با استفاده از مطلب
 پردازش تصویر با DSPs FPGAs
 امور مالی محاسباتی با MATLAB
 آشنایی با بردازش منحنی برای Nonprogrammers
 اقتصادسنجی
 مقدمه ای بر بهینه سازی محصولات با مطلب
 مجموعه بزرگ داده ها در مطلب
 مطلب برای برنامه نویسان جاوا
 مطلب برای پردازش سیگنال
 مطلب برای علوم زیستی
 مطلب ابزار تست و اندازه گیری
  تجزیه و تحلیل داده ها چند متغیره و نظارت بر آنها در فرآیندهای صنعتی
  ابزارهای جدید در مطلب
 برنامه نویسی شی گرا در مطلب
 محاسبات موازی با Math Works
 محاسبات موازی با مطلب در امور مالی محاسباتی
 مدل های پاسخ به تداخلات دارویی با منحنی های  پردازش جعبه ابزارهای مختلف
 سرعت بخشیدن به نرم افزار مطلب
 نکات و Tricks Data تجزیه و تحلیل با مطلب
 استفاده از مطلب در ماشین های چند هسته
 استفاده از مطلب در توسعه مدل های مالی
 استفاده از System Test با اکسل
 تازه های برای برنامه نویسی شی گرا در مطلب
اتصال قطعات مطلب به سی سی ، جاوا ،. دات نت ، و اکسل
 مطلب برای برنامه نویسان Cو++C
 محاسبات موازی با مطلب برای مدیران
 نکات و Tricks Getting شروع بهینه سازی با مطلب
 کامپایل کردن برنامه ها در مطلب
 پردازش تصویر با استفاده از مطلب
 مطلب برای کاربران اکسل
 پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار بسته ها جعبه ابزار و جعبه ابزار منحنی برازش