محصولات پيشنهادی:   
ليست پايان‌نامه‌ها


ليست دانلود پایان نامه (دسته بندی نشده)
رديف موضوع زير گروه توضيحات
۱ استفاده از روش های فازی در بیومتریک اثر انگشت دانلود پایان نامه دانلود
۲ اهمیت پایان نامه دانلود پایان نامه دانلود
۳ لیست موضوع پایان‌نامه های کارشناسی ارشد و دکتری رشته حسابداری دانلود پایان نامه دانلود
۴ لیست موضوعات جدید پیشنهادی پایان نامه مدیریت بازرگانی دانلود پایان نامه دانلود

ليست پایان نامه دکترا
رديف موضوع زير گروه توضيحات

ليست پایان نامه کارشناسی ارشد
رديف موضوع زير گروه توضيحات
۱ اثر پیاده سازی سیستم اطلاعات پشتیبان در تصمیم گیری سازمان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۲ اثرات فشار قیمتی ناشی از سرمایه گذاری مجدد سود سهام در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۳ اثربخشي دوره‌هاي آموزشي مربوط به اموزش کارکنان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۴ ارائۀ الگوی مناسب گردش شغلی کارآمد برای آموزش و توسعۀ منابع انسانی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۵ ارتباط بین ساختارهای رقابتی محصولات و ساختارهای تامین مالی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۶ ارتباط بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۷ ارتباط بين مهارتهای كارآفرينانه‌ی مديران و اثربخشي سازماني پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۸ ارتباط سود تقسیمی و بازده سهام پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۹ ارتباط فعاليت هاي بازاريابي دروني و ارتباط آن با مشتري گرايي پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۱۰ ارزش ویژه برندکیفیت ادراک شده از خدمات پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۱۱ ارزیابی عملکرد اداره کل آموزش و پرورش بر اساس معیار مدل تعالی EFQM پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۱۲ ارزیابی عملکرد با استفاده از مدل تعالی سازمانی(EFQM) پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۱۳ ارزیابی عملکرد بر اساس کارت امتیازی متوازن bcs پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۱۴ ارزیابی کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان و کارکنان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۱۵ ارزیابی میزان آمادگی استقرار سیستم مدیریت کیفیت فراگیر( TQM ) پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۱۶ ارزیابی نقش گردشگری در کاهش بیکاری پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۱۷ امكان سنجي پياده سازي سيستم جامع برنامه ريزي منابع سازمان E.R.P پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۱۸ اولویت بندی سرمایه گذاری در سهام بورس اوراق بهادار تهران بااستفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۱۹ بکار گیری مدل غیر خطی تحلیل پوششی دادها دربانک تجارت منطقه شرق استان تهران پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۲۰ بکارگیری الگوریتم‌های فراابتکاری در پیش‌بینی سود شرکت ها پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۲۱ بین احساس برابری و رضایت شغلی در کارکنان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۲۲ پایان نامه رابطه سرمایه اجتماعی و کارافرینی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۲۳ تاثیر اتوماسیون اداری بر رضایت مشتریان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۲۴ تاثیر ادراک از عدالت بر روی اعتماد و وفاداری مشتریان نسبت به خدمات الکترونیکی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۲۵ تاثیر تسهیلات اعطایی بانک به بنگاههای زودبازده و کار آفرین بانوان بر تولید و اشتغال پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۲۶ تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر عملکرد پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۲۷ تاثیر سیستم مدیریت کیفیت منطبق iso بر سیستم مدیریتی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۲۸ تاثیر عناصر محصول و قیمت از عوامل آمیخته بازاریابی بر انتخاب برند تجاری در جهت خرید محصول پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۲۹ تاثیرخصوصیات فردی در رضایت شغلی و عملکرد کارکنان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۳۰ تاثير اتوماسيون اداری بر بهبود تصميم گيری مديران پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۳۱ تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيری مديران استانداری و حوزه ستادی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۳۲ تاثير استقرار اتاق فکر از دیدگاه مدیریت شهری بر عملکرد سازمانی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۳۳ تأثير ارزيابي عملكرد بر بهبود نيروي انساني پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۳۴ تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت ... پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۳۵ تحلیل اثرات عوامل دلبستگی شغلی بر عملکردهای شغلی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۳۶ تدوین استراتژی بر اساس مدل swot پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۳۷ تدوین برنامه استراتژیک صادرات نرم افزارهای رایانه‌ای و ارائه استراتژی‌های مناسب صادراتی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۳۸ تهیه برنامه‌ریزی استراتژیک برای یک سازمان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۳۹ چالش های فراروی توسعه صنعت توریسم دراستان گلستان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۴۰ رابطه سرمایه فکری با بازار گرایی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۴۱ رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفافیت پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۴۲ رابطه ابعاد عملکردی مدیریت ارتباط با مشتری و پیامدهای آن در سازمان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۴۳ رابطه بین تعهد سازمانی و ترک سازمانی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۴۴ رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۴۵ رابطه بین عدالت سازمانی و عملکرد وظیفه ای کارکنان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۴۶ رابطه بین کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۴۷ رابطه بین مؤلفه های مدیریت دانش با نوآوری در سازمانها پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۴۸ رابطه ساختار سازمانی با کارافرینی سازمانی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۴۹ رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۵۰ رابطه کیفیت خدمات پس از فروش با رضایتمندی مشتریان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۵۱ رابطه کیفیت زندگی کاری با مدیریت ارتباط مشتری پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۵۲ رابطه‌ی سبکهای تفکر و پذیرش تغییر مورد استفاده در مدیران - فصل اول، دوم و سوم پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۵۳ روشهای حل مسائل تحلیل پوششی داده‌های فازی و همچنین رتبه‌بندی واحدهای کارا با ورودی و خروجی‌های فازی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۵۴ سبکهای تصمیم گیری رهبری در سازمان دولتی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۵۵ سلامت سازمانی با سبک مدیریت مدیران پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۵۶ سیر تحول شعر منثور در ادب معاصر پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۵۷ سیستم مدیریت کیفیت جامع بر رضایت پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۵۸ سیستم مدیریت کیفیت جامع و رضایت مشتریان در بخش خدمات پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۵۹ شناخت رابطه بین کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارکنان بر اساس مدل والتون پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۶۰ شناخت سبک های مدیریتی مدیران شعب بانک کشاورزی و تاثیر آن بر رضایت مندی کارکنان ۲ پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۶۱ شناخت سبک‌های مدیریتی مدیران و تاثیر آن بر رضایت مندی کارکنان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۶۲ شناسایی شاخص های مناسب جهت ارزیابی پروژه های روستایی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۶۳ شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی کارکنان شرکت پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۶۴ شناسایی و ارزیابی معیارهای تصمیم در مورد پتانسیل تجاری طرح های پیشنهادی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۶۵ عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش به منظور افزایش خلاقیت پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۶۶ عوامل مؤثر بر طرح تكريم ازديدگاه ارباب رجوع پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۶۷ عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۶۸ عوامل موثر بر رضایت‌مندی شهروندان از نحوه ارائه خدمات امور آب و فاضلاب پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۶۹ عوامل موثر بر رضايت شهروندان (مطالعه موردي شهرداري) پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۷۰ عوامل موثر بر گسترش خدمات بانکداری الکترونیک پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۷۱ فرم خام پروپزال دانشگاه پیام نور پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۷۲ محاسبه بهای تمام شده با استفاده از شبیه سازی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۷۳ مدل کیفیت خدمات گرون روز پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۷۴ مزایای اجرا و پیاده سازی و بررسی اثر بخشی سامانه های حسابداری تعهدی در دانشگاه پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۷۵ مشتری مداری بر اساس مدل سرکوال پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۷۶ مطالعه برررسی ارتباط بین بازده سهام و سود تقسیمی در بازار بورس پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۷۷ مقایسه تطبیقی رتبه های به دست آمده بنگاه های اقتصادی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۷۸ مقایسه تطبیقی رتبه‌های به دست آمده بنگاه‌های اقتصادی (شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر TOPSIS و استفاده از تکنیک DEA) پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۷۹ مقایسه رضایت مندی شغلی در دو سازمان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۸۰ مقایسه روشهای انتخاب سهام به منظور کاراترین روش پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۸۱ میزان اثر بخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر عزت نفس پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۸۲ میزان اثر بخشی طرح بیمه روستائی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۸۳ میزان ریسک پذیری سرمایه گذاران واحدهای تولیدی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۸۴ نقش تعـهـد بر رابطه وفـاداري- مزاياي مشـتري در شركـت بـهره بـرداري راه آهن شهري پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۸۵ نقش عوامل آميخته بازاريابي در ميزان فروش شرکتهاي خدماتي فني مهندسي پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۸۶ نقش فعاليت هاي تشويقي و ترويجي در افزايش فروش محصولات مصرفی پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۸۷ نقش فن آوری اطلاعات بر عملکرد شرکت پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۸۸ نقش گمرک الکترونیکی بر تسهیل صادرات از دیدگاه کارشناسان پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۸۹ نقش مشتري‌گرايي بر وفاداری مشتریان بانكي پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۹۰ وفاداری - رابطه میان ویژگی های کیفی خدمات، ارزش مشتری و رضایتمندی مشتری بر وفاداری مشتری پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود
۹۱ یک نمونه انجام فصل چهارم پایان نامه پایان نامه کارشناسی ارشد دانلود

ليست پایان نامه کارشناسی
رديف موضوع زير گروه توضيحات
۱ پذیرش فن‌آوری و چابکی سازمانی پایان نامه کارشناسی دانلود
۲ رابطه ارزش نام تجاری بر تصمیم گیری خرید مشتریان شرکت پایان نامه کارشناسی دانلود
۳ عوامل اقتصادی - اجتماعی مرتبط با جرم پایان نامه کارشناسی دانلود
۴ محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق درشرکت خزر برق براساس مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر پایان نامه کارشناسی دانلود

ليست پرسشنامه
رديف موضوع زير گروه توضيحات
۱ پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر که شامل ۲۰ سوال پرسشنامه دانلود
۲ پرسشنامه بهره‌وری پرسشنامه دانلود
۳ پرسشنامه خلاقیت پرسشنامه دانلود
۴ پرسشنامه موفقيت و ارتقاء در سازمان پرسشنامه دانلود
۵ پرسشنامه‌ رابطه كيفيت خدمات تكنولوژي محور( خدمات بانكي الكترونيكي) و رضايت و وفاداري مشتريان پرسشنامه دانلود
۶ پرسشنامه‌ تعيين آميخته بازاريابي مناسب صادرات پرسشنامه دانلود
۷ کتاب طراحی پرسشنامه اینترنتی پرسشنامه دانلود

ليست مطالب كمكی تهيه پايان نامه
رديف موضوع زير گروه توضيحات
۱ آزمون كاي دو - نحوه محاسبه آن در spss مطالب كمكی تهيه پايان نامه دانلود
۲ آموزش نرم افزار آماري AMOS مطالب كمكی تهيه پايان نامه دانلود
۳ اصل مقاله تکنيک تحليل پوششي داده‌ها روش DEA مطالب كمكی تهيه پايان نامه دانلود
۴ نحوه محاسبه روايي و پايايي تحقيق از طريق spss مطالب كمكی تهيه پايان نامه دانلود
۵ نمونه گيري و برآورد نمونه مناسب مطالب كمكی تهيه پايان نامه دانلود