محصولات پيشنهادی:   

محصولات گرووه >  دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه

نمونه سوالات دانشگاه آزاد فیروزکوهنمونه سوال درس برنامه سازی سیستم - جنگجو

نمونه سوال درس برنامه سازی سیستم استاد جنگجو دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه ادامـه مطلـب


نمونه سوال درس برنامه نویسی کامپیوتر رشته برق قدرت - آزاد فیروزکوه

نمونه سوال درس برنامه نویسی کامپیوتر رشته برق قدرت استاد تاج مهری دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه ادامـه مطلـب


نمونه سوال درس برنامه سازی سیستم

نمونه سوال درس برنامه سازی سیستم استاد وطنی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزوه ادامـه مطلـب


نمونه سوال درس طراحی الگوریتم

نمونه سوال درس طذاحی الگوریتم استاد اکبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه ادامـه مطلـب


نمونه سوال درس آشنایی با مبانی کامپیوتری (امتحان مشترک)

نمونه سوال درس آشنایی با مبانی کامپیوتری مشترک بین اساتید: وطنی، مطهری کیا، اسماعیلی، مقدسی فر، حکیمی راد، صادق زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه ادامـه مطلـب


نمونه سوال درس برنامه سازی پیشرفته

نمونه سوال درس برنامه سازی پیشرفته استاد اکبری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه ادامـه مطلـب


نمونه سوال درس آشنایی با مبانی کامپیوتری

نمونه سوال درس آشنایی با مبانی کامپیوتری استاد وطنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه ادامـه مطلـب