محصولات پيشنهادی:   

محصولات گرووه >  كتاب کنکور مدیریت و حسابداری

کتاب کنکور خلاصه درس و تست کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتریجزوه كامل بازاريابي براي دوره هاي كارشناسي و ارشد و كنكور كارشناسي ارشد

جزوه كامل بازاريابي براي دوره هاي كارشناسي و ارشد و كنكور كارشناسي ارشد ادامـه مطلـب


خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک دیوید مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک دیوید مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ادامـه مطلـب


کتاب ریاضیات کاربردی - خلاصه درس و تست - برای مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتری

کتاب ریاضیات کاربردی - خلاصه درس و تست - برای مقاطع لیسانس و فوق لیسانس و دکتری ادامـه مطلـب


تستهای کتاب روش تحقیق دکتر خاکی مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

تستهای کتاب روش تحقیق دکتر خاکی مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ادامـه مطلـب


کتاب اقتصاد کلان - خلاصه درس و تست - برای مقطع فوق لیسانس و دکتری

کتاب اقتصاد کلان - خلاصه درس و تست - برای مقطع فوق لیسانس و دکتری ادامـه مطلـب


کتاب خلاصه تئوری سازمان مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

کتاب خلاصه تئوری سازمان مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ادامـه مطلـب


کتاب خلاصه رفتار سازمانی مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری

کتاب رفتار سازمانی مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ادامـه مطلـب


کتاب آمار کاربردی - مجموعه کامل خلاصه و تست دوره کارشناسی ارشد و دکتری

کتاب آمار کاربردی - مجموعه کامل خلاصه و تست دوره کارشناسی ارشد و دکتری ادامـه مطلـب


کتاب اقتصاد خرد - مجموعه کامل خلاصه درس و تست دوره کارشناسی ارشد و دکتری

کتاب اقتصاد خرد - مجموعه کامل خلاصه و تست دوره کارشناسی ارشد و دکتری ادامـه مطلـب