محصولات پيشنهادی:   

محصولات گرووه >  مقالات مهندسی برق و الکترونیک

مقالات، پروژه‌های تحقیقاتی، مطالب منتشر شده در مباحث مهندسی برق و اکترونیک و مخابرات بصورت متن مایکروسافت ورد، پی‌دی‌اف، پاورپویت، اکسل و سایر فرمتها که می‌توان فایل آنها را از طریق این سایت دانلود نمود.مروری بر 23 سال آمار انرژى كشور (1367-89)

انرژى همواره نقش مهمى در توسعه انسانى، اقتصادى و رفاه جامعه داشته است. با وابستگى روزافزون جوامع به انرژى، نياز به داده هاى دقيق، جامع، مطمئن و به روز جهت نظارت بر وضعيت انرژى كشور بسيار ضرورى است.… ادامـه مطلـب