محصولات پيشنهادی:   

محصولات گرووه >  مقالات و مطالب کارآفرینی

دانلود مطالب و مقالات کارآفرینیمقدمه اي بر تئوریهاي کسب و کار خانوادگی

این مساله به خوبی درك شده است که شرکتهاي خانوادگی توجه کمی را در خلال ادبیات گسترده مدیریت، خصوصا نسبت به توسعه تئوریهاي شرکت به خود معطوف ساخته اند. این کم توجهی جاي تاسف دارد چرا که به عنوان سهم… ادامـه مطلـب


پاورپوينت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاد"ﯽ

کسب و کار خانوادگی ، به مثابه سازمانی است که اصلی ترین تصمیمات و برنامه های عملیاتی آن برای انتقال و جایگزینی رهبری ، تحت تاُثیر و نفوذ اعضای خانواده ای قرار دارد که این اعضا در مالکیت و یا مدیریت… ادامـه مطلـب


اصل 10-90 موفقیت در زندگی

اصل 10-90 موفقیت در زندگی ادامـه مطلـب