محصولات پيشنهادی:   

محصولات گرووه >  دانلود کتاب و جزوات

انواع کتاب دیجیتال در رشته‌ها و موضوعات مختلفمقدمه‌ای بر سنجش فساد مالی و اداری

مقدمه‌ای بر سنجش فساد مالی و اداری از انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ادامـه مطلـب