محصولات پيشنهادی:   

محصولات گرووه >  دانلود پروژه کارآفرینی

طرح‌های کارآفرینی در شاخه‌های مختلفجزوه مفاهیم کارآفرینی - قسمت اول

جزوه شامل مفاهیم کارآفرینی - قسمت اول ادامـه مطلـب


طرح آموزشگاه برگزاری کلاسها ، آزمونها با مشاوره کنکوری

طرح آموزشگاه برگزاری کلاسها ، آزمونها با مشاوره کنکوری ادامـه مطلـب


طرح تجاری یک صفحه ای

طرح تجاری یک صفحه ای ادامـه مطلـب


راهنماي نگارش طرح كسب و كار

راهنماي نگارش طرح كسب و كار ادامـه مطلـب


راهنمای تدوین طرح توجیهی

راهنمایی جهت تدوین طرح توجیهی گردآوری شده توسط بانک صنعت و معدن الگوی مناسب جهت تدوین طرح توجیه فنی و اقتصادی واحدهای تولیدی ادامـه مطلـب


راهنمای تهیه کسب و کار

الگوی راهنمای طرح کسب و کار ادامـه مطلـب


راهنماي نوشتن طرح كسب و كار

راهنماي نوشتن طرح كسب و كار ادامـه مطلـب