محصولات پيشنهادی:   

محصولات گرووه >  مقالات اقتصاد

مقالات، پروژه‌های تحقیقاتی، مطالب منتشر شده در مباحث مدیریت بازرگانی بصورت متن مایکروسافت ورد، پی‌دی‌اف، پاورپویت، اکسل و سایر فرمتها که می‌توان فایل آنها را از طریق این سایت دانلود نمود.ارتباط متقابل شاخص های CPI و WPI ،PPI

در بررسي هاي اقتصادي، به منظور تعيين اثرات سياست هاي اقتصادي، برنامهريزيها و سياستگذاري هاي کوتاه مدت و بلندمدت، استفاده از نماگرهاي اقتصادي يکي از ابزارها ي ضروري مي باشد. در اين و (PPI) شاخص بهاي… ادامـه مطلـب


تحليل کارايي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با استفاده از DEA

تحليل پوششي داده ها يکي از کاربردي ترين روشهاي ناپارمتريک محاسبه کارايي و رتبه بندي واحدهاي تصميم ساز مي باشد. اساس اين روش مبتني بر يک سري بهينه سازي و استفاده از تکنيک برنامه ريزي خطي مي باشد.… ادامـه مطلـب
نظریه‌های ساختار سرمایه

موضوع مقالۀ حاضر، بررسی نظریه های مربوط به ساختار سرمایه است. براساس مطالعات، مالیات، هزینه های بحران مالی (ورشکستگی) ، هزینه های معاملاتی ، مخالف گزینی و تضادهای نمایندگی از عوامل اصلی روی آوردن… ادامـه مطلـب


نگاهی به پیشرفتهای بانک کشاورزی در زمینه E-Banking

مقاله نگاهی به پیشرفتهای بانک کشاورزی در زمینه E-Banking ادامـه مطلـب


بانکداری الکترونیک در ایران

مقاله بانکداری الکترونیک در ایران ادامـه مطلـب


مفاهیم پایه تجارت الکترونیک

مفاهیم پایه تجارت الکترونیک نویسنده : مصطفی نوروزی ادامـه مطلـب