محصولات پيشنهادی:   

محصولات گرووه >  مقالات مدیریت

مقالات، پروژه‌های تحقیقاتی، مطالب منتشر شده در مباحث اقتصاد خرد بصورت متن مایکروسافت ورد، پی‌دی‌اف، پاورپویت، اکسل و سایر فرمتها که می‌توان فایل آنها را از طریق این سایت دانلود نمود.بازاریابی رابطه مند

بازاریابی رابطه مند ادامـه مطلـب


ساختار سرمایه و منابع مالی بانک کشاورزی و ارائه راهکارهایی برای بهینه کردن آن

بررسی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک کشاورزی و ارائه راهکارهایی برای بهینه کردن آن ادامـه مطلـب


بودجه عملياتي

بودجه ریزی عملیاتی ادامـه مطلـب


راهكارهاي فروش بيمه هاي زندگي درايران با تأكيد بر مهارت ها و تجربيات

راهكارهاي فروش بيمه هاي زندگي درايران با تأكيد بر مهارت ها و تجربيات ادامـه مطلـب


موانع زيرساختي رشد بازار بيمه هاي عمر انفرادي

موانع زيرساختي رشد بازار بيمه هاي عمر انفرادي ادامـه مطلـب


اصول ارتباطات موثر در بازاريابي و فروش بيمه عمر

اصول ارتباطات موثر در بازاريابي و فروش بيمه عمر ادامـه مطلـب


بازاريابي الكترونيكي بيمه هاي زندگي : ارائه يك تجربه عملي

بازاريابي الكترونيكي بيمه هاي زندگي : ارائه يك تجربه عملي ادامـه مطلـب


افزايش فروش بيمه هاي عمر و زندگي با استفاده از فنون روابط عمومي و رفتار مصرف كننده: ارائه يك تجربه

افزايش فروش بيمه هاي عمر و زندگي با استفاده از فنون روابط عمومي و رفتار مصرف كننده: ارائه يك تجربه ادامـه مطلـب


طراحي الگوي راهبردي به منظور توسعه بيمه هاي زندگي در ايران

طراحي الگوي راهبردي به منظور توسعه بيمه هاي زندگي در ايران ادامـه مطلـب


اولويت بندي عناصرآميخته بازاريابي خدمات (8ps) ازنظراثرگذاري بر تمايل به خريد بيمه نامه هاي عمر

اولويت بندي عناصرآميخته بازاريابي خدمات (8ps) ازنظراثرگذاري بر تمايل به خريد بيمه نامه هاي عمر ادامـه مطلـب