محصولات پيشنهادی:   

محصولات گرووه >  مقالات حسابداری

مقالات، پروژه‌های تحقیقاتی، مطالب منتشر شده در مباحث حسابداری بصورت متن مایکروسافت ورد، پی‌دی‌اف، پاورپویت، اکسل و سایر فرمتها که می‌توان فایل آنها را از طریق این سایت دانلود نمود.کیفیت اطلاعات در اتخاذ و انتخاب سیستم های اطلاعات حسابداری

امروزه مدیریت کیفیت اطلاعات نقش حیاتی در فرآیند سیستم‌های اطلاعات حسابداری را دارد. بطوریکه تأیید و تصویب کیفیت اطلاعات (IQ) در جهان امروز در حال شناخته شدن و ظهور به عنوان یکی از اجزای شناخته شده… ادامـه مطلـب


تبیین ارتباط بین حسابداری و فناوری اطلاعات با تمرکز بر چرخه حسابداری

فناوری و ابزارهای الکترونیک و رایانه ای در چند سال گذشته پدیده انفجاراطلاعات را موجب شده اند و به طور حتم تاثیر مهمی را بر جهت گیری جوامع و اطلاعات مورد نیاز آنها خواهند گذشت، امروزه نه تنها مدیران… ادامـه مطلـب